Author Details

Ma, Jin-Chuan, Jin-Chuan Ma is a Deputy Director of Nanjing University Library in Jiangsu Province, People’s Republic of China; e-mail:majinchuan@nju.ecu.cn.